Vilafant té per primera vegada un Pla d’Igualtat, un text que ha de servir per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones dins l’ajuntament. El pla, aprovat aquesta setmana al ple municipal i amb una durada de 2022-2026, també preveu com s’ha de comunicar el consistori per tal de fer-ho amb un llenguatge no sexista i igualitari. Aquest pla d’igualtat s’ha treballat en el marc de la comissió per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament, presidida per la regidora del grup d’ERC Anna Pastoret. «Estem molt satisfets de tenir un pla d’igualtat propi, ja que fins ara estàvem adherits als plans per a la igualtat del Consell comarcal. Des de la comissió que ha treballat aquest pla han fet una feina extraordinària», ha destacat durant la sessió l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

En aquesta mateixa sessió també s’ha aprovat l’ordenança fiscal per a les plusvàlues, d’aquesta manera, el consistori s’adapta a la nova normativa per poder liquidar aquest impost.

A més, el ple municipal ha aprovat l’inventari d’habitatges i sòl per destinar habitatge. També s’ha acordat que el pis que l’Ajuntament va adquirir l’estiu passat per destinar-lo a ús social sigui gestionat pels serveis socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de donar resposta a aquelles persones o famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat. Es tracta d’un habitatge pensat per ús temporal per donar resposta a situacions d’emergència. Aquest conveni també inclou una clàusula perquè es doni prioritat als veïns de Vilafant que estiguin en aquest tipus de situacions. Durant el ple, l’alcaldessa de Vilafant ha explicat que la voluntat de l’Ajuntament és seguir ampliant el parc d’habitatge al municipi.

Durant la sessió també es va donar compte del període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre del 2021. El regidor d'hisenda de Vilafant Kiko Marín va explicar que els últims tres mesos de l’any passat, el consistori va pagar a 8.59 dies de mitjana.

També s’hi van presentar 5 mocions dels grups d’ERC i Ciutadans respectivament. Els republicans van demanar al plenari la votació d’una moció a favor del model d’escola amb llengua catalana i una moció per commemorar el dia internacional de les dones. En aquesta mateixa línia, el grup de ciutadans també va presentar una moció sobre el 8M. Durant el debat, l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys va demanar que de cara a l’any que ve es pugui consensuar un únic text, ja que el més important d’aquesta data és reivindicar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Ciutadans també va demanar que s’instal·li una tanca a la riera d’en Serra al carrer Mercè Rodoreda on hi ha les cases de protecció oficial del bisbat, així com també va reclamar a través d’una altra moció, que les entitats bancàries donin un millor servei els seus clients.