Reconvertir l’estany de la Poma de l'Escala en un parc urbà singular que ajudi a potenciar els espais verds de l’escala és un dels objectius d’aquest mandat que l’actual Govern és a punt de fer realitat. En la sessió plenària de la setmana passada es va donar llum verd a l’aprovació provisional de la modificació del pla general que afecta l’entorn d’aquesta llacuna situada a tocar Riells i que, actualment, està ocupada per un càmping.

«Hem fet l’aprovació provisional del planejament i tots els informes sectorials són tots favorables. Un cop s’aprovi definitivament ja tindrem camí lliure per tirar el projecte endavant. És una modificació del planejament sobre unes vuit hectàrees que diu que tot el que hi ha previst d’aprofitament se centrifuga i queda en el perímetre, de manera que tot l’entorn de l’estany serà espai natural sense edificacions», explica l’alcalde Víctor Puga.

Efecte palanca a Riells

El batlle escalenc afegeix que «hi ha una part de cessió molt important, del 65%. Un cop aprovat, ho gestionarem per tal de poder entrar-hi abans d’acabar la legislatura. La gent, quan vegi aquest espai, quedarà parada. En una zona molt urbanitzada apareix, de cop, un espai verd que connecta directament amb el parc del Montgrí».

Puga destaca que «serà un gran parc urbà i tindrà un efecte palanca a Riells, totalment en positiu. L’accés des de l’avinguda de Montgó serà totalment nou i, en el seu entorn, es generaran usos que reactivaran l’economia de la zona». Des de l’aprovació inicial, l’Agència Catalana de l’Aigua ja va determinar que la làmina d’aigua és de titularitat pública.