El període per presentar propostes ciutadanes per decidir el model energètic al Cap de Creus enfila la recta final. Acaba el 24 de desembre. Ara mateix hi ha dues formes per participar, o bé donant suport a les diferents propostes recollides en el Portal Decidim o bé presentant-ne de noves.

Cadaqués, Colera, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga han assumit el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica, utilitzar energies renovables i adaptar el seu territori al canvi climàtic. L’adopció d’aquest compromís comporta la redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) mitjançant els quals es planifiquen les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic a realitzar en els pròxims anys en el municipi.  

En aquest marc, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha impulsat el procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) del Cap de Creus. Aquest Pla és un document de planificació energètica i climàtica que té per finalitat assolir l’objectiu europeu d’una reducció del 55% d’emissions de Co2, per al 2030 mitjançant la planificació d’accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

Els objectius de la posada en marxa del procés participatiu ha estat promoure el debat ciutadà sobre l’energia sostenible i el clima; debatre sobre el model energètic que es vol impulsar al Cap de Creus; recollir propostes d’acció supramunicipals i municipals, i elaborar un Pla d’Acció que incorpori el debat i les propostes de la ciutadania. 

Hi pot parcipar qualsevol persona, entitat, associació o agent del territori que tingui interès en el Medi Ambient. El recull de les propostes que han sortit fins ara s'han publicat al Portal Decidim (bit.ly/3Fqlted).