El director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Sergi Romero, ha celebrat que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant una recent resolució, hagi aprovat la constitució de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la plana litoral de la Muga. En els darrers quatre anys, l’ACA ha treballat i ha coordinat amb els diferents usuaris que capten aigua de la part més costanera de l’aqüífer fluviodeltaic del Fluvià i la Muga, així com, també, amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’elaboració i aprovació dels estatuts. La Comunitat, a més de garantir una gestió sostenible de l’aqüífer, podrà dur a terme actuacions de millora i/o neteja de les captacions, així com tasques de vigilància i inspecció (aquestes, coordinades amb l’ACA).

«Quan un recurs és escàs, com l’aigua, el primer que has de fer és ordenar els usos i veure quines millores es poden fer», manifesta Romero, el qual assegura que «aquest és el camí».

«Al parc, els visitants hi continuen venint i tenim molt de turisme francès», afirma el director dels Aiguamolls, tot que lamenta que no plogui, la qual cosa fa que «no tenim aigua als recs».

Els Aiguamolls s’han trobat, enguany, però, amb un aliat i és que «malgrat que no plou, el Fluvià baixa amb poca aigua i s’ha tancat la gola del Fluvià i no té sortida al mar». Això ha provocat que les llacunes litorals estiguin plenes amb l’aigua del riu.

Per a l’Agència Catalana de l’Aigua, la creació, constitució i desplegament d’aquest tipus de comunitats «serveix per apropar la gestió de l’aigua al territori, permet la corresponsabilització dels usuaris de l’aigua respecte a la presa de decisions».