L’Ajuntament de Cabanes ha fet una crida als veïns per animar-los a arreglar la façana de casa seva. Fa uns dies, es van aprovar que, per les actuacions a les façanes, no s’hagi de pagar Impost de Construccions, i també es va acordar concedir una subvenció a aquelles persones que pintin o restaurin la seva façana. «Aquesta subvenció tindrà un import equivalent a l’IBI del 2021 per pintar i sanejar la façana, i el doble de l’import de l’IBI del 2021 per restauració o pedra vista a la façana», ha informat el consistori, que hi ha afegit: «Aquesta subvenció comptarà amb uns fons limitats i es concediran per ordre de sol·licitud».