Figueres va tenir el primer Servei Tècnic de Punt de Trobada de la província fa més de 10 anys quan es va inaugurar a l’escola Maria Àngels Anglada, espai des d’on continua oferint el seu servei. Els Punts de Trobada tenen com a objectiu donar compliment al règim de permisos dictaminats en els casos conflictius de separació o divorci o altres tipus de ruptures familiars que no permetin una relació normalitzada, així com en els casos de permisos d’infants acollits o tutelats amb familiars amb dret a visita.

A Figueres un equip de cinc professionals s’encarrega de vetllar en tot moment per la protecció de l’infant, assegura el coordinador del Servei, Lluís Espinosa. «El Punt de Trobada és un espai neutral. Observem com es desenvolupen els permisos que estan estipulats per sentència o protocol de derivació per donar compliment als drets de les persones a veure els infants». Hi ha tres tipus de permisos: visites tutelades supervisades totalment per un tècnic; visites supervisades on el tècnic pot deixar espais d’intimitat entre la part no custòdia i l’infant i permisos d’intercanvi, on el que es fa és observar com arriba i com torna el/la nena/a dels intercanvis amb la part no custòdia. «Observem de la forma objectiva com es desenvolupen els permisos i enviem cada tres mesos un informe a l’organisme derivant que determinarà si s’amplien o es redueixen».

L’objectiu és que el Servei tingui una temporalitat màxima d’un any i mig i no es cronifiquin els casos: «Des del Punt de Trobada s’espera que desaparegui el conflicte latent entre les parts, que es normalitzi la situació i que es puguin desenvolupar els permisos fora del Servei en un context més natural per a l’infant i per les parts. Això es produeix si s’arriben a acords entre les parts o (si es fan els permisos) a través d’una persona intermediària en cas d’ordre d’allunyament vigent vers la part custòdia».

Aproximadament un 80% dels casos que s’atenen per mitjà d’aquest Servei són per ordre judicial i el 20% derivats de la EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), però cada vegada hi ha més casos de violència, constata Espinosa. «No augmenten d’una manera molt elevada, però cada any s’incrementa una mica més el tant per cent (a figueres)». La Covid ha estat un punt d’inflexió i ha dificultat més les relacions humanes i els casos de violència s’han accentuat, considera. Ara en tornar a obrir els jutjats s’han disparat els casos, «tot i això (encara) no hi ha llista d’espera i tenim espai per més famílies». En aquests casos «el que fem també és vigilar que no es perpetuï el maltractament del no custodi a través de les seves queixes o missatges subliminars (contra la víctima i dirigides) a l’infant».

El circuit que porta al Punt de Trobada és llarg i difícil, reconeixen des del Servei, que no té competències per fer intervenció (psicològica) ni amb la víctima ni amb l’agressor. «Escoltem, atenem i acompanyem. El Punt de Trobada està concebut perquè observem i protegim a l’infant i canviem una situació, no una persona». Espinosa posa en valor la tasca del SIE: «És un Servei que ajuda molt a la víctima, a l’hora d’encaixar (la situació del present), confiar en el Servei i a empoderar-se».