El ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat, a proposta de la Comissió del Nomenclàtor, diversos acords de noves denominacions i correccions lingüístiques de carrers, equipaments i topònims del municipi. Per una banda, s’han corregit els següents topònims: Vernat de Dalt per Vernar de Dalt; Vernat de Baix per Vernar de Baix, i Mas d’en Guillo per Mas d’en Guilla.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha corregit també denominacions de carrers: el carrer Les Barnedes és ara Les Vernedes; el carrer Paireria Vella passa a dir-se Parairia Vella, i també canvia el nom del carrer Pabordia, que ara es diu Confraria.

Es modifiquen, d’altra banda, les denominacions d’alguns espais públics. Per exemple, l’equipament anomenat Casal Cívic rep el nom d’Espai Alberes i l’equipament conegut com a Centre de Serveis passa a denominar-se Centre de Serveis Puigmal. Hi ha un vial que també modifica i simplifica la seva denominació després de l’aprovació plenària: la travessera Santa Clara transversal al carrer Cadaqués es diu, a partir d’ara, Travessera Cadaqués.

Finalment, s’ha acordat que a l’equipament conegut com a Centre Cívic se li assigni aquesta denominació de forma oficial.