Castelló d’Empúries reforça la resposta per garantir que es cobreixin les necessitats bàsiques i essencials dels seus ciutadans i evitar l’exclusió social de les persones amb més dificultats.

En aquest sentit, el consistori iniciarà l’aplicació d’una nova mesura consistent en la posada en funcionament d’un nou programa basat en les targetes moneder, a la vegada que ampliarà també la dotació econòmica destinada al Banc d’Aliments de la població. Concretament, farà una aportació de 50.000 euros destinats íntegrament en posar en funcionament un nou programa de targetes moneder, a la vegada que amplia amb 8.000 euros l’aportació destinada al Centre de Distribució d’Aliments, arribant fins a 25.000 euros anuals destinats a aquest efecte. Justament aquest servei ha vist augmentada en el doble la seva demanada habitual arrel de la crisi sociosanitària actual, arribant a duplicar el nombre de famílies ateses. Els últims anys l’aportació de l’ajuntament ha estat de 14.000 euros anuals, l’any passat, amb la situació de la crisi sociosanitària, es va augmentar fins a 17.000 euros i per aquest 2021 s’amplia amb 8.000 euros més.

La situació d’emergència social provocada per la Covid-19 ha fet augmentar de forma molt significativa les demandes de la ciutadania cap als serveis socials bàsics de cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació i productes de primera necessitat. Per cobrir aquestes necessitats, s’han desplegat diferents mecanismes i dispositius de protecció. En aquesta línia, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries es va reunir amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per analitzar la situació i han acordat establir mecanismes de cooperació interadministrativa per ampliar i reforçar els programes de prestacions d’urgència social, «amb l’objectiu que la ciutadania del nostre municipi tinguin cobertes les necessitats més bàsiques i essencials, i evitar l’exclusió social d’una part dels habitants» assenyala Massot.

Per fer front a l’actual augment de demandes d’ajudes d’urgència socials relacionades amb la cobertura de les necessitats bàsiques, s’ha proposat implantar el sistema de targetes-moneder que facilita a les persones usuàries dels Serveis Socials bàsics que puguin rebre ajuts econòmics d’alimentació o per la cobertura d’altres necessitats bàsiques, de manera més racional i eficient. «Els objectius són garantir una alimentació saludable i segura a les famílies en situació de vulnerabilitat, fomentant l’accés als aliments frescos a persones que es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat social».

Per Anna Massot, amb aquestes mesures es pretén treballar per una integració social, laboral, cultural i econòmica de tots els vilatans, amb especial cura per aquelles persones que es troben en processos d’exclusió social, pobresa o marginació social.

Per aquest motiu, el passat mes de maig s’ha aprovat per ple del consistori castelloní un conveni de cooperació per al finançament i desplegament d’aquest programa, amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i així poder desenvolupar aquest nova mesura que permet fer front a l’actual augment de demandes d’ajudes d’urgència social relacionades amb la cobertura de les necessitats bàsiques. El Consell s’encarregarà de la coordinació i gestió tècnica del programa de targetes-moneder, de la gestió i emissió d’aquestes, de l’establiment del barem d’accés i atorgament de les mateixes, la valoració i diagnòstic de les persones i/o famílies beneficiaris i del seu seguiment.