Durant el segon trimestre de l’any, la Fundació Salut Empordà (FSE) ha engegat el Pla de Formació Continuada per als treballadors, que s’allargarà fins al mes de desembre. Consta de 40 cursos, una xifra similar a la del 2020, que representen 501 hores formatives. Davant la situació viscuda l’any passat a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, des de l’àrea de Formació del Departament de Recursos Humans de la FSE s’ha fet un gir en la programació de les classes, prioritzant aquelles que s’imparteixen en línia o combinant les dues modalitats. A més, s’ha apostat per la producció pròpia de cursos, la qual cosa facilita adaptar la formació a les necessitats canviants de l’organització. També s’ha potenciat la creació de nous canals que permetin la visualització de continguts en format vídeo. Tot plegat amb l’objectiu de generar una oferta formativa que sigui percebuda per als professionals de la Fundació com una marca de qualitat.

En total, per aquest 2021 s’han programat 29 cursos virtuals, tres de presencials i vuit combinant les dues modalitats. Les classes van a càrrec de docents d’alt nivell i experts en la matèria, que o bé són treballadors mateixos de la FSE o pertanyen a centres universitaris (Universitat de Girona, Universitat de Vic) i a altres entitats reconegudes en el sector.

L’objectiu d’aquest pla formatiu és actualitzar els coneixements teòrics i pràctics dels professionals, informar-los de les novetats més importants i respondre a les demandes específiques i canviants de l’àmbit sanitari. A l’hora de dissenyar el programa, l’àrea de Formació del Departament de Recursos Humans de la Fundació busca canalitzar i posar en valor les peticions dels professionals, les línies estratègiques de la institució i les noves necessitats i exigències del sector.