S'acaba de fer públic el “Manifest científic per a la protecció dels ecosistemes marins davant dels projectes eòlics al mar”, elaborat per nou investigadors i investigadores de la Universitat de Girona, l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), el Centre d’Estudis Avançat de Blanes (CSIC) i la Universitat Barcelona, i que ha estat recolzat per més de 100 investigadors que pertanyen a més de 20 centres de recerca, universitats i altres institucions on els científics hi són representats. Al manifest s'hi fa una reflexió crítica sobre els impactes ambientals, socials i econòmics (inclòs els paisatgístics i culturals) que poden tenir aquests projectes d’energia eòlica marina a les costes catalanes.

Els científics adherits al manifest expressen els seus dubtes i preocupacions davant d’aquesta mena de projectes i per aquest motiu els científics acaben sol·licitant a totes les administracions públiques (local, autonòmica i nacional) el seu compromís en diferents punts per alienar l’eòlica marina a Catalunya i Espanya amb els criteris de sostenibilitat que han de regir l’Economia Blava que impulsa Europa.

Tot i que els autors defensen la imposició d'energies renovables com l'energia eòlica, l'informe recull un gran ventall d'ordenances i lleis que exposen les dificultats que aportaria instal·lar un macroparc eòlic marí prop del litoral català, com ara la modificació d'activitats marítimes, alteracions de l'ecosistema marí, o l'excés de durant la seva construcció. També s'ha destacat la manca d'avaluació dels espais on es preté instal·lar els macroparcs eòlics.

Projectant la seva mirada al parc eòlic marí "Tramuntana", el manifest mostra la seva preocupació en vers "l'impacte ambiental i els grans dubtes que s'han d'aclarir prèviament a qualsevol acció, que fa urgent un estudi d'alternatives".

Llegiu el manifest obrint aquest enllaç.