La zona oest de Figueres té els valors socioeconòmics més baixos de les comarques gironines. En general, a la demarcació la majoria de les agrupacions censals tenen uns indicadors molt baixos. Així ho determina una estadística que ha elaborat per primera vegada l'Institut d'Estadística (Idescat). Aquest ha desenvolupat un nou índex que avalua el nivell socioeconòmic per territoris, i concretament per agrupacions censals (Índex Socioecònomic Territorial-IST).

Per fer-ho, analitza les característiques socials i econòmiques de la població a través de sis indicadors: ocupació, treballadors de baixa qualificació, baix nivell d'estudis, joventut sense estudis postobligatoris, estrangers procedents de països amb una renda baixa o mitjana i renda mitjana per persona. L'índex mitjà de Catalunya se situa en 100 punts i l'Idescat ha definit sis categories en funció de la seva puntuació: un nivell socioeconòmic molt baix (menys de 75 punts), baix (de 75 a 90), mitjà-baix (de 90 a 100), mitjà-alt (de 100 a 110), alt (de 110 a 125) i molt alt (per sobre els 125).

En el cas de Figueres, el nivell socioeconòmic es consideraria baix. Només tres agrupacions censals (centre-sud, sud i nord-oest) no serien considerades «molt baix», ja que arriben al 75, pel que fa al centre-sud; 85,2 pel que fa al sud; i 87 pel que fa al nord-oest. Per la cua, i en setena posició a nivell de tota la demarcació es troba la zona oest, amb un IST de 59,2. Tot i no ser un contrast tan elevat com el que es registra entre zones d’altres poblacions com Girona o Salt, demostra una clara diferència entre dues àrees contingües de la ciutat.

Destaca l’alt percentatge de persones aturades o amb nivells de formació baixos. Més de la meitat de la població que viu a la zona oest tenen estudis baixos i un 77,2% no té estudis postobligatoris. Tot i que a la zona nord-oest aquesta xifra baixa, continua sent més de la meitat de la població que només té els estudis obligatoris.

Alt Empordà

En tota la comarca, només una secció de Roses (interior i est) supera per mig punt (90,5) el llindar per considerar-se amb un nivell mitjà-baix. Castelló d'Empúries té un 78,9; l'Escala un 80; i Roses (litoral central i oest) un 72,1.

A nivell comarcal, l'IST més alt es troba a la zona oest (Vilafant), amb un 106,7. l'Alt Empordà centre (Peralada) té un 100,4; l'Alt Empordà sud (Bàscara-Sant Pere Pescador), un 91,1; i l'Alt Empordà nord-est (Llançà-Cadaqués), un 90,7.

L'Idescat ofereix també valors per decils: el primer correspon als territoris amb nivell més baix i el desè, amb el nivell més alt. A Figueres, el decil més elevat és un 3, a la zona nord-oest. Una situació semblant a la que es veu a altres municipis com Lloret de Mar o Salt (en aquest cas, el valor més alt és 2). Castelló d'Empúries i l'Escala tenen un decil de 2 i Roses, la zona litoral central i oest, un 1, i la zona interior i est, un 3. De tota la demarcació, només algunes zones de Blanes, Banyoles, Girona i Olot superen el 5 i tan sols tres agrupacions de la capital s'apropen al 10.