La secció de pintura de l'empresa municipal Rosersa realitza tasques de repintat de les senyals viàries que es deterioren amb el pas del temps, per tal de garantir una bona visibilitat de les mateixes i una circulació segura. Aquesta setmana, ha procedit a la renovació de senyalització a diversos punts de la població, tasques que s'han realitzat en horari nocturn per no incidir en el trànsit de vehicles.

Els carrers on s'ha dut a terme aquest repintat són:

- Avinguda Riera Ginjolers, en el seu tram comprès entre l'estació d'autobusos i l'antic rentador

- Eixos dels carrers Antoni Canals, Jeroni Pau i Santa Bàrbara

- Eix de la carretera del Far entre la rotonda del moll pesquer i el segon moll

- Ronda de circumval·lació, entre la rotonda del càmping Bahía i la rotonda de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.