L'Escola Mossèn Josep Maria Albert de Cistella ha fet un pas endavant en el projecte d'Escola Verda. Amb el suport i l'acompanyament d'un tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha posat en marxa un compostador. El tècnic ha proporcionat a alumnat i docents conceptes relacionats amb el projecte d'Escola Verda: què són els residus, quina classificació és la idònia a l'hora de llençar-los i per quina raó és tan necessària fer-ne una bona tria.

Adob per a l'hort escolar

La formació del tècnic ha inclòs un repte: ser molt responsables del compostador de l'escola. L'equip de mestres assegura que, als alumnes, els ha encantat la idea i han decidit posar-lo al lloc més adequat per tal d'obtenir un bon compost: un espai a l'ombra, a recer del vent i a una certa distància de l'avet. El compost ecològic que s'obtingui serà l'adob de l'hort escolar.

L'escola Mossèn Josep Maria Albert de Cistella forma part de la Zona Escolar Rural (ZER) Empordà, juntament amb les escoles de Vilanant, Garrigàs i Pont de Molins. Aquest petit centre rural té matriculats, actualment, onze nens i nenes, agrupats en tots els nivells: Educació infantil (tres alumnes) i Cicle Mitjà i Cicle Superior (vuit alumnes).