El nou contracte del servei d'escombraries ha de suposar importants millores, ja que el concessionari haurà de canviar tots els contenidors, renovar i ampliar la flota de vehicles actual i incrementar la freqüència de neteja i recollida, a més d'impulsar altres accions, com la implantació de la recollida de fracció orgànica. Es tracta d'un contracte per als propers vuit anys, valorat en gairebé 30 milions d'euros.

Una de les incorporacions en aquesta concessió és la possibilitat de fer accions que poden incrementar fins a un 20% d'aquest import, les quals es decidiran a partir d'una comissió en la qual estaran representats els diferents grups municipals. A més, s'establirà un sistema de fiscalització del funcionament del servei.