Amb la voluntat de reforçar la prevenció contra el risc d'incendis per tal de protegir amb més eficiència la zona transfronterera, s'ha presentat l'estudi de vulnerabilitat transfronterer de les zones habitades dels municipis de la Jonquera i el Pertús. És una actuació que forma part del Projecte POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis), impulsat per diferents institucions i organismes de Catalunya i dels Pirineus Orientals, entre ells, la Diputació de Girona.

L'estudi, que s'ha nodrit de treballs anteriors d'ambdós costats dels Pirineus, inclou un diagnòstic de la situació de risc actual, una anàlisi dels incendis potencials, una comparació de les legislacions dels països implicats, una proposta metodològica per valorar la vulnerabilitat a la zona i també una proposició de mesures complementàries.

Per redactar-lo, s'ha comptat amb el suport de Bombers de la Generalitat, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La normativa actual obliga a assegurar una franja de 25 metres al voltant de tots els nuclis de població, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions aïllades. En tot cas, s'ha demostrat que aquesta amplada en algunes zones amb condicions climàtiques o topogràfiques extremes pot ser insuficient. Per aquest motiu, en aquest estudi s'ha treballat per desenvolupar una metodologia que ajudi a determinar l'amplada mínima de franja necessària per a cada edificació, nucli o urbanització en funció de l'objectiu per al qual hagi estat dissenyada i, a més, tenint en compte la resistència al foc dels materials de construcció dels elements que cal protegir.

Una de les mesures més interessants que es preveu és la proposta de metodologia per tal que els tècnics gestors, ja siguin de l'àmbit municipal, provincial, català o francès, puguin fer una valoració objectiva de la vulnerabilitat de cada punt del perímetre d'un nucli, urbanització o masia. Aquest sistema dona un resultat numèric entre 0 i 100, que el fa comparable amb qualsevol altre punt. A més, el resultat inclou diferents components que ens permeten detectar quins són els factors que generen major vulnerabilitat i facilita la presa de decisions en la gestió.

L'estudi posa de manifest, entre altres aspectes, que falta invertir més en coneixement científic del comportament dels incendis en interfase urbanoforestal, que falta implementar i millorar mesures de prevenció en masies i instal·lacions aïllades i que les grans infraestructures de comunicació del vessant sud podrien aplicar mesures que ja s'apliquen al vessant nord per disminuir el risc de generar un incendi.