El passat 4 de juliol, ERC de Llançà va divulgar la notícia que la Casa del Mar de Llançà ja pertanyia a la Confraria de Pescadors del Port de Llançà. Tractant-se d'una afirmació errònia que vol desmentir la mateixa Confraria de Pescadors de Llançà.

La Casa del Mar de Llançà passa a ser de l'Institut Social de la Marina (ISM) el 1974 i des d'aquesta data encara manté la titularitat de l'edifici.

El que s'ha aconseguit, amb l'ajuda de moltes institucions, persones i també partits polítics, és que la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, comuniqués que deixi sense efecte l'ús d'uns espais del referit edifici que van ser traspassats per RD 2227/1998, després de retirades demandes de la Confraria de Pescadors del Port de Llançà, segons informa la mateixa Confraria.

Tampoc és cert, apunten, que fos ERC de Llançà qui presentés la moció al ple municipal, tot i que va voler presentar una modificació a la citada moció.

La Confraria de Pescadors va demanar per escrit, el passat 22 de maig, a l'alcalde de Llançà, que presentés una moció per recolzar i participar en les gestions davant les administracions perquè la Confraria pugui aconseguir la plena titularitat de l'edifici de la Casa del Mar. Moció que presentaran tots els partits polítics, inclòs ERC.

La Confraria demana que s'utilitzi políticament aquestes gestions, que es van iniciar el 2014, per tal d'aconseguir aquest edifici tan emblemàtic pels pescadors i per tots els visitants de Llançà, a l'incomplir-se els acords de la donació del terreny a favor del ISM, ara INSS, segons el punt segon de l'escriptura pública de data de novembre de 1974.