L'Ajuntament de Cadaqués ha declarat nul de ple dret el projecte d'urbanització de Sa Guarda que preveia construir 105 cases i un hotel en aquest paratge. Les obres ja havien començat però el maig de l'any passat l'ajuntament les va aturar i va iniciar una revisió d'ofici del projecte. L'objectiu era detectar si el projecte d'urbanització aprovat el 21 de juny del 2013 contravenia la normativa urbanística o si s'havien comès irregularitats durant la tramitació que permetessin enterrar-lo, tal com sostenia SOS Costa Brava. L'ajuntament va sol·licitar un dictamen a la comissió jurídica assessora de la Generalitat que va avalar la nul·litat i al ple extraordinari d'aquest dimarts l'ajuntament ha anul·lat definitivament el projecte.

El polèmic projecte d'urbanització de Sa Guarda de Cadaqués podria quedar per sempre en un calaix. L'ajuntament, en un ple extraordinari i telemàtic, ha declarat nul de ple dret l'acord de la junta de govern local que, el 21 de juny del 2013, va aprovar definitivament el projecte.

El moviment de terres a Sa Guarda ja havia començat i el projecte havia despertat l'oposició d'entitats ecologistes aplegades sota el paraigua de SOS Costa Brava que sostenien que el projecte era nul de ple dret i que no podia tirar endavant perquè contravenia la normativa urbanística.

L'anterior govern municipal, poc abans de les eleccions, va aturar les obres i va engegar un procediment de revisió d'ofici de l'aprovació definitiva del projecte. Tant entitats ecologistes com el secretari d'Hàbitat Urbà havien instat l'ajuntament perquè revisés el procediment alertant de possibles deficiències i irregularitats en la tramitació del projecte.

Per apuntalar l'anul·lació del projecte d'urbanització, l'Ajuntament de Cadaqués va encarregar un informe a la comissió jurídica assessora de la Generalitat perquè es pronunciés sobre si hi havia fonaments jurídics per enterrar el projecte.

"Com a conclusió, l'aprovació del projecte d'urbanització del pla parcial de Sa Guarda es va realitzar sense que s'hagués acreditat, en els termes previstos legalment, la suficiència dels recursos hídrics", argumenta el dictamen de la comissió jurídica assessora que resol informar favorablement sobre la revisió d'oficial instruïda per l'Ajuntament de Cadaqués "amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de l'acord de 21 de juny de 2013 d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització".

La comissió recull un informe de l'any 2011 que apuntava que "la construcció de nous habitatges a la zona de Sa Guarda, on la xarxa existent més propera no té capacitat per abastir la nova demanda punta, fa necessària la construcció pel promotor d'un nou pou". I argumenta que "no constava en la documentació gràfica la situació del pou i les seves característiques i no quedava garantida la suficiència de recursos hídrics".

"Malgrat que l'administració va indicar al particular la necessitat de construir un pou, aquest no està previst en la documentació incorporada al projecte d'urbanització", conclou la comissió jurídica assessora que subratlla que "aquest vici no quedaria esmenat, tal com pretén a interessada, pe fet que s'hagi manifestat el compromís de construir el pou".

El ple d'aquest dimarts ha donat compte de l'informe de la comissió jurídica assessora i ha aprovat, per unanimitat, la declaració de nul·litat de ple dret.

Al ple, la regidora d'Assemblea per Cadaqués - Alternativa Municipalista (AxC - AMUNT), Claret Daniela Cruz, ha demana "reaccionar" per depurar responsabilitats: "La realitat és que tenim una muntanya destrossada". L'alcaldessa, Pia Serinyana, ha recordat que es tracta d'un projecte "complex" amb una tramitació molt dilatada en el temps i que cap dels polítics i tècnics que hi ha actualment a l'ajuntament hi van prendre part.

A més, el segon tinent d'alcalde Pol Zendrera ha recordat que la Generalitat ha tirat endavant el pla director de revisió de sòls no-sostenibles i que això "ajudarà" a que, finalment, Sa Guarda no sigui una realitat.