Els grups municipals d'ERC-AM Llançà i APL (Alternativa per Llançà) han volgut per pública la "vulneració" que segons ells pateixen com a membres de l'oposició, per part de l'actual govern de PSC - Junts per Llançà.

En aquests primers mesos de legislatura, l'ajuntament de Llançà ha celebrat deu sessions plenàries i les pertinents comissions informatives prèvies als plens ordinaris. Del total d'aquestes deu sessions plenàries, segons explica l'oposició, només en dues ocasions s'han respectat els acords de ple que regulen l'organització i el funcionament, en els quals es regulen les dates i els horaris de les sessions i quan s'ha d'entregar la documentació que ha de servir per a l'estudi, debat i votació dels punts de l'ordre del dia. Tanmateix, de les cinc comissions informatives celebrades, denuncien que en cap d'elles s'han complert tampoc els acords, ja sigui per l'incompliment de les dates o les hores o bé en l'entrega irregular de la documentació pertinent.

"En senyal de protesta i en un intent desesperat de petició al govern de compliment dels acords de ple, el proper dilluns 3 de febrer durant la comissió informativa prevista, farem lectura d'un manifest de protesta i acte seguit abandonarem la sala de plens", expliquen. "Si el govern i el seu alcalde, que és en qui recau la potestat de marcar els dies, hores, contingut i entrega de documentació dels plens i comissions informatives, no rectifica en la seva actitud, aquests dos grups repetiran aquesta acció tantes vegades com faci falta", afegeixen.

Els gruos expliquen que els canvis de dates i horaris no faciliten la conciliació laboral i familiar amb la vida política de cap dels membres de l'oposició. Com també, s'impedeix realitzar de manera efectiva les tasques i feina de l'oposició en no proporcionar la informació i la documentació referent als plens i comissions quan i com toca.