La pàgina web visitroses i els perfils que sota la mateixa denominació gestiona l'Àrea de Turisme de Roses a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, han experimentat un important creixement en el nombre de seguidors i visites al llarg de l'any 2019. Es constata així l'interès creixent dels usuaris per conèixer les programacions i atractius turístics, culturals, gastronòmics, de l'entorn i patrimonials de Roses que es difonen per aquests canals digitals.

La web www.visitroses.cat ha obtingut un total de 175.344 visites durant l'any passat, xifra que representa un espectacular creixement del 51% respecte a l'any anterior i del 141% en comparació amb l'any 2017, arribant a comptabilitzar 735.274 pàgines visualitzades.

Pel que fa a les xarxes socials, aquestes han experimentat també un important increment en el nombre de seguidors i visites. El perfil de visitroses a Facebook compta amb 10.783 seguidors (17,4% més que a 2018), amb 11.207 a Instagram (34,9 d'increment) i amb 2.675 a Twitter (9,6% superior). El seguiment i interès pels continguts publicats queda palès en l'augment de redireccionaments a la web obtingudes a través dels enllaços de publicacions a les xarxes socials, que han augmentat un 43% respecte a 2017 i un 112% respecte a 2018.

Pel que fa a l'abast de les publicacions, Facebook i Instagram són les dues xarxes que encapçalen el nombre de visualitzacions que reben les seves publicacions. En el cas de Facebook, aquestes han estat visualitzades per una mitjana de 3.135 persones durant 2019 (l'any 2018 la mitjana era de 2.993 persones), mentre que a Instagram aquest augment ha estat encara més notori, amb 3.880 visualitzacions de mitjana front les 2.971 de l'any 2018.