El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el projecte d'arranjament de dos cursos d'aigua; el Rec del Molí, des de Vilanova de la Muga, i la Mugueta, a Castelló, fins als estanys de Vilaüt. Aquesta intervenció té l'objectiu ambiental de reduir les pèrdues d'aigua i poder abastar la reserva integral de Vilaüt, del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per tal de mantenir l'ecosistema propi.

Actualment, circula molt poca aigua pel Rec del Molí perquè la seva secció s'ha vist reduïda per l'acumulació de llots. A això s'hi suma el mal estat de les boixes o aixetes de Rec, i també el mal ús que se'n fa, «n'hi ha que es mantenen permanentment obertes», lamenta el tècnic de Medi Ambient municipal, Ramon Fortià. A més, la mota del Rec s'ha «anat aprimant tant que l'aigua es filtra i va als camps. Com que és aigua no comptabilitzada, en àmbit econòmic, ningú es queixa». D'altra banda, a la zona dels Salins l'aigua es desvia a causa de la manca de pendent i a la Mugueta, l'aigua no pot passar per la presència d'abundant vegetació i acumulació de brutícia a la llera.

«Perquè l'aigua arribi des de Vilanova de la Muga al cor dels Aiguamolls, s'han d'arreglar les mancances», explica el tècnic. Castelló té una concessió al Rec del Molí de 400 litres d'aigua per segon, dels quals 250 litres per segon haurien d'arribar a Vilaüt per mantenir els nivells ecològics necessaris per a l'ecosistema. Per tot això, està previst fer una actuació global en els dos cursos fluvials amb la finalitat de permetre que circuli un major volum d'aigua. Segons els tècnics municipals, la previsió d'execució de l'actuació tindria lloc de cara a l'any vinent, 2020, però com que s'actua sobre un curs fluvial, «s'ha d'evitar l'època de nidificació de les aus». Això obligaria a dur a terme les tasques de neteja a partir de l'octubre del 2020, per acabar-ho abans de la primavera de l'any 2021. El termini per a la neteja dels cursos fluvials serà de sis mesos i amb un cost d'aproximadament 1 milió d'euros que assumeix el Departament de

El que no queda clar, de moment, és qui n'assumirà el manteniment un cop estigui feta aquesta intervenció. Si bé el Rec del Molí és un curs accessible per a la seva neteja, no és així en el cas de la Mugueta.

El Rec del Molí

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha invertit uns 30.000 euros anuals en el manteniment i millora del Rec del Molí, però per a Fortià «tot i que ara està millor que fa cinc anys, era necessari fer una intervenció integral». El tècnic de Medi Ambient Recorda que el Rec del Molí pertany íntegrament al municipi de Castelló d'Empúries, malgrat tigui el seu inici a Vilanova de la Muga i transcorri pel terme de Peralada, i per això ha sigut difícil fer-ne una intervenció integral des del seu inici.