Els comerços de Castelló d'Empúries que es vulguin acollir a les subvencions per establiments comercials que s'ofereix des del Departament de Promoció Econòmica i Comerç, tenen fins al 31 de desembre per a presentar la sol·licitud a l'Ajuntament.

Aquesta ajuda, que ofereix l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per segon any consecutiu, té per objectiu promocionar i fomentar l'activitat comercial local, impulsant la millora i el creixement del sector empresarial amb accions encaminades al desenvolupament econòmic de les empreses del municipi. Una línia de subvencions és per a reformes d'establiments, i l'altra, per a establiments de nova implantació, amb un màxim de 2.500 euros.

Els projectes subvencionables s'han d'haver executat de l'1 de gener al 31 de desembre de 2019.

En la primera, i darrera, edició d'aquesta ajuda, es van concedir catorze de les disset sol·licituds presentades.