Els Pressupostos Municipals de Castelló d'Empúries per a l'any 2020 destaquen per l'ampliació del programa d'inversions previst i per l'augment de l'accent social.

L'aprovació inicial dels pressupostos municipals és un dels punts de l'ordre del dia de la sessió extraordinària del ple de la Corporació d'aquest dilluns 23, amb les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici econòmic 2020.

El consistori disposarà aquest exercici vinent de 23.623.732,66 d'euros, un 4,47% més que l'any anterior, «en gran part, gràcies a la recaptació», puntualitza Salvi Güell, alcalde del municipi. Això, permet al consistori mantenir i incrementar el programa d'inversions previst i «presentar un pressupost continuista».

Atès que encara s'estan executant les inversions de l'exercici 2019 i tenint en compte les que està previst que s'incorporin posteriorment, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, aquest 2020, estarà gestionant inversions per un import superior als 5 milions i mig d'euros.

Des del consistori apunten que «s'ha intentat posar l'accent en àrees com seguretat ciutadana, participació ciutadana, sostenibilitat i medi ambient, joventut, benestar social i famílies i salut». Güell en destaca, principalment, l'aposta per a «partides socials i de transparència».

Pel que fa a l'endeutament, està previst en un 39,06%, lleugerament inferior respecte l'anterior.

Nous policies

En el Capítol de personal, el pressupost inclou les noves places a la policia local; un inspector, tres caporals, dos agents i tres agents interins. A més s'hi preveuen tres nous administratius, a més de les regularitzacions dels complements i categories professionals de la plantilla actual.

Subvencions

De la proposta de pressupost municipal també se'n destaquen les subvencions a entitats d'àmbit municipal, per a activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercial. El consistori també repeteix, per tercer any consecutiu, les subvencions per a la compra dels llibres de text.