La història de les escoles de l'Ave Maria, que va estar activa a l'Escala durant tres anys a principis del segle passat (1915-1918), centren l'article principal del número 9 de la revista anual Camí de Ronda. L'Escala: història, vida i patrimoni. L'últim número de la revista, que promociona la història i el patrimoni de l'Escala, va sortir el setembre i està editada pel Centre de Documentació i Recerca Històrica de l'Escala (CEDRHE).

El centre educatiu de l'Escala era privat i s'enfocava per a nens que volien seguir el sistema pedagògic de las Escuelas del Ave María, d'inspiració humanista-cristiana, creades pel Padre Manjón a arreu d'Espanya.

En el reportatge de Sagrari Martorell i Xavi Cortés s'explica que aquesta escola havia nascut com un centre privat de nens i que es va desenvolupar gràcies al mecenatge de l'empresari de gènere de punt Josep Ximinis.

L'escola va deixar d'existir després del trasllat del vicari de l'Escala, mossèn Pere Torrent, a Lloret de Mar, l'any 1918. En aquell moment, l'Ajuntament de l'Escala va decidir arrendar l'edifici per traslladar-hi l'escola pública de nens, que el 1936 s'anomenà El Padró i passà a ser una escola mixta. Actualment, és l'escola Empúries.