El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Llançà preveu presentar una moció en el ple del mes d'agost per reclamar que l'Ajuntament faci una consulta popular entre el veïns empadronats majors de 16 anys, per saber si s'aprova l'acord de concessió demanial de 30 anys sobre la Residència de Can Marly per valor de 2'1 M€, tal com ha acordat el govern municipal amb la Generalitat de Catalunya.

El portaveu republicà, Guillem Cusí, ha defensat la conveniència d'aquesta moció per promoure una consulta que posi en mans de la ciutadania una de les decisions més rellevants dels darrers anys, i que més comprometran les arques municipals. L'aprovació de la moció i la convocatòria de la consulta es preveu com un mecanisme de participació per a tractar els assumptes de competència municipal que tinguin caràcter local i que siguin d'especial importància per als interessos de tots els veïns del poble.

En referència a la consulta, Cusí assenyala que cal definir un pla d'usos i un pressupost de despeses per a la Residència de Can Marly abans de l'aprovació i de la ratificació de l'acord pel ple municipal. Un pla que, preferiblement, també s'hauria d'elaborar amb participació ciutadana.

Els republicans volen consensuar la moció amb les altres forces municipals, si és necessari, iniciant una campanya de recollida d'adhesions per presentar-les juntament amb la moció.

També es demana suspendre els tràmits administratius de l'acord aprovat fins a la resolució de la moció.

Els republicans, però, volen accelerar els tràmits degut que l'ajuntament preveu aprovar l'acord el proper 29 de juliol, avançant així el ple ordinari previst pel 5 d'agost. Un punt de l'ordre del dia que el govern ja ha avançat com a «Aprovació document de formalització concessió demanial Can Marli».

L'oposició en ple s'oposa a la integració d'aquest punt en l'ordre del dia per les presses i opacitat per part del govern. Cusí «fa un mes que vàrem demanar còpia de tot l'expedient i encara no hem rebut resposta. Tanmateix, no podem aprovar un punt tan transcendental sense ni tant sols debatre'l i, com no pot ser d'altre manera, una decisió que comportarà un cost tant elevat ha de passar per les mans de la ciutadania. No aprovar-ho amb nocturnitat i opacitat».