El ple ordinari del mes de juliol de l'Ajuntament de l'Escala va aprovar la creació de dues comissions informatives noves, amb la voluntat de facilitar el seguiment de temes que siguin d'especial interès de forma coordinada entre govern i oposició. Concretament són la comissió de Desenvolupament Econòmic, Cultural i Turístic i la comissió de Territori i Sostenibilitat. Aquestes comissions es reuniran cada dos mesos, i hi participaran un regidor de cada grup municipal, a més de l'alcalde i els tècnics en funció dels temes a tractar. «L'objectiu és que amb aquestes convocatòries periòdiques es puguin explicar des d'aquells temes del dia a dia com temes d'especial interès, com poden ser la nova biblioteca, l'execució del pla d'urbanitzacions o la revisió del catàleg d'elements patrimonials a protegir», explica l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual remarca que «aquest és un pas més amb la voluntat de mà estesa amb l'oposició, construint nous espais de debat i intentant arribar a consensos».

A precs i preguntes, ERC va iniciar un debat sobre l'augment de patinets elèctrics i la manca de normativa al municipi. L'equip de govern va determinar que l'Ajuntament no té capacitat per normativitzar aquest tema i que estaran atents al que reguli l'estat.

Modificacions de crèdit

El ple també va aprovar modificacions de crèdit per valor de més de 800.000 euros, entre les quals destaquen una partida de 250.000 euros per resoldre els problemes de la canonada d'impulsió que passa per l'avinguda Montgó o 175.000 euros per al projecte executiu per al nou edifici de can Masset, que ha d'acollir la nova biblioteca i un auditori, entre altres serveis.

Contra l'especulació

Tant a la plaça de l'Ajuntament com a la sala de plens es van poder veure pancartes de la CUP en contra de l'especulació, que s'afegien al malestar del públic present per l'enderroc i posterior construcció de pisos en una finca del passeig Lluís Albert.