El Pla local d'infància i adolescència (PLIA) és un instrument que ha de servir per definir i guiar les prioritats municipals en matèria d'infància i adolescència per als pròxims quatre anys.

Aquest nou pla neix del compromís de l'Ajuntament de Figueres per continuar vetllant pels drets de la infància i l'adolescència. Les línies estratègiques de les accions municipals desenvolupades fins al moment han servit com a base de treball per a aquest nou PLIA 2019-2013. En especial el reconeixement de Figueres, des de l'any 2000, com a membre de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, el PLIA anterior (2013-2016) i el reconeixement de la ciutat per part d'UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància, l'octubre de 2016.

Durant la redacció del document, hi han participat actors municipals en matèria d'infància i adolescència, amb l'objectiu d'identificar els principals reptes, d'establir prioritats i de comprendre les dinàmiques del territori. D'aquesta manera s'ha treballat per obtenir una visió àmplia i acordada per a la millora de les polítiques d'infància i adolescència locals.

Els eixos principals del pla local d'infància i adolescència són:

- Vetllar per l'èxit escolar per a tots els infants i joves de Figueres

- Garantir més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la vida dels infants i

adolescents de la ciutat

- Posar al centre de la planificació de l'espai públic les necessitats dels infants i adolescents de

Figueres en clau inclusiva

- Promoure la salut integral i els hàbits saludables dels infants i adolescents de Figueres

- Garantir l'atenció i l'acompanyament a les famílies amb els infants i adolescents a càrrec i

assegurar la protecció dels drets dels infants.

El PLIA també preveu la creació d'una taula de seguiment amb els objectius de vetllar pel desplegament dels eixos estratègics, prioritzant les actuacions i assignant les tasques als responsables, així com garantir el seguiment dels avenços desenvolupats en el marc del PLIA, assegurant els recursos necessaris i vetllant per

la implementació.