El municipi de Garrigàs ha finalitzat un seguit de reformes per millorar l'estat dels principals camins públics rurals. Aquesta xarxa havia quedat malmesa pels forts episodis de pluges registrats durant el passat mes de novembre.

Els treballs de millora de la xarxa de camins es basava en l'anivellament i la compactació d'un total de tretze quilòmetres de camins. L'objectiu final era millorar-ne la seguretat i l'accessibilitat, tant en vies urbanes com en sòl no urbanitzable.

Després d'una anàlisi dels desperfectes, el consistori va decidir actuar en els camins que van de Rentadors a Ermedàs, al riu de Vilajoan, la plana de Vilajoan, al camí de Vilajoan a Arenys, de Vilajoan a Ermedàs, a Terres Negres, a la Llagasta, al bosc d'en Llach i a la zona del Mas Nita.