L'Ajuntament de la Jonquera ha iniciat l'enderroc de l'edifici dels mestres, ubicat a la plaça de Sangtraït, una actuació urgent ja que l'immoble amenaçava la seguretat dels vianants i els vehicles. L'edifici patia aluminosi, una patologia del formigó motivada per un tipus de ciment defectuós. Segons l'informe tècnic, elaborat el passat mes de desembre, l'actuació era considerada urgent degut a l'avançada deterioració que podia causar despreniments.