Disset instituts de l'Alt Empordà compten amb un professor que s'està especialitzant en prevenció de les addicions en l'adolescència. Drogues, alcohol, pantalles i altres conductes de risc centren el focus de la preocupació d'aquests professionals, que estan aprenent quines són les eines i les estratègies més adequades per abordar, de forma individual, aquells alumnes que presenten comportaments addictius.

Davant la sospita que hi hagi un alumne que consumeix drogues o alcohol o que ha perdut el control sobre l'ús de les pantalles, el protocol d'intervenció comú per a tots els centres educatius es basa en un circuit d'actuació que inclou la prevenció, la detecció, la valoració, la intervenció i la derivació.

És treball de Meritxell Pomés i d'Enric Mateos ensenyar a aquests professors com poden identificar i com han d'intervenir, principalment si es descobreix el consum, la tinença o la venda de substàncies tòxiques per part d'algun alumne.

Meritxell Pomés és pedagoga i educadora social i coordinadora de serveis d'intervenció socioeducativa, a l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i Enric Mateos és psicòleg i tècnic en prevenció de drogodependències del Pla de Desenvolupament Social (PDS). «Allò que més funciona és començar a actuar com més aviat millor. Que hi hagi referents a cada centre, que normalment són professors molt motivats i que mostren molt d'interès per aquest tema, permet dotar-los de recursos per prevenir les addiccions, però també per acompanyar el nano i les seves famílies», expliquen els formadors.

Una continuïtat

Una continuïtat

La formació a professorat es fa a la seu del Servei Educatiu de l'Alt Empordà i consta de cinc sessions, si bé aquest treball no es tanca un cop es completa el programa formatiu, sinó que té una continuïtat, com expliquen els especialistes: «Hi ha un model i un esquema a seguir, i també un protocol a l'hora d'intervenir, que és compartit per tots els centres i, per tant, és molt important l'intercanvi d'experiències entre uns i altres».

Des de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal i des del PDS es promou un ampli ventall d'activitats formatives tant per a famílies com per a professors o joventut, a més de propostes sensibilitzadores que impliquen l'alumnat i que els engresquen a posar un gra de sorra en la prevenció, com el concurs de cartells per al Dia Mundial sense Tabac.