L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha portat a terme les obres de reparació al rec del Mal Diner i del passallís. L'import dels treballs és de 9.408,96€ i l'efectua l'empresa Excavacions Malé i Hurtós .

La mugada de novembre de l'any passat va provocar una esllavissada al rec del Mal Diner i durant tot aquest temps el passallís ha quedat tancat al trànsit rodat, provocant molèsties especialment als pagesos que utilitzen aquest camí per anar als camps i a la Cooperativa Agrícola.

Des d'ahir ja s'ha obert al trànsit.