13 de juliol de 2018
13.07.2018
Llançà

Albert Reixach guanya la primera Beca Albert Tomàs i Bassols

L'autor ha analitzat el poder local i la mobilitat social a les principals viles de l´Empordà durant la baix edat mitjana

13.07.2018 | 11:21
Lliurament del premi en presència d´Albert Tomàs i Bassols, al centre.

Poder polític i mobilitat social a les viles de l´Empordà entre el darrer terç del segle XIV i inicis del segle XVI, és la proposta de treball guanyadora de la primera edició de la Beca Albert Tomàs i Bassols, que va ser lliurada aquest dimecres al seu autor, Albert Reixach i Sala.

La Fundació Albert Tomàs i Bassols, amb seu a Llançà, va fer pública a principis d'aquest anys la Convocatòria de la Beca Albert Tomàs per a projectes de recerca originals, viables -a realitzar en el termini de dos anys- i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques previstes en les seves finalitats fundacionals: "L´estudi, la recerca, la conservació, la promoció, la valorització social i la difusió del coneixement del Patrimoni artístic, monumental, cultural i natural de l´Empordà".

Tal com es preveia en dites bases, la Fundació va nomenar una Comissió Acadèmica, formada per membres del Patronat i per experts externs, a fi de jutjar totes les propostes i emetre el seu veredicte. A la vista dels treballs presentats, els experts externs van ser:

Dr. Pol Meseguer Bell, historiador i arxiver. Doctor en Història i Màster en Història Comparada.
Josep Maria Barris Ruset, historiador i arxiver. Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat en Història Moderna i Contemporània. Director de l´Arxiu Municipal de Roses.
Hug Palou i Miquel, historiador i arxiver. Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat en Història Antiga i Medieval. Director de l´Arxiu Històric Fidel Fita d´Arenys de Mar.
Antoni Mayans Plujà, historiador i arxiver. Director de l´Arxiu Comarcal de la Garrotxa.


En funció del veredicte emès pels experts, el projecte guanyador i, per tant, mereixedor de la beca és Poder polític i mobilitat social a les viles de l´Empordà entre el darrer terç del segle XIV i inicis del segle XVI, per Albert Reixach i Sala. Avalat pel Dr. Pere Verdés i Pijuan, del CSIC-Institució Milà i Fontanals.


El treball

Aquest projecte pretén analitzar el poder local i la mobilitat social a les principals viles de l´Empordà durant la baix edat mitjana fent atenció a llurs elits en l´etapa compresa, a grans trets, entre el darrer terç del segle XIV i inicis del segle XVI. Així, se centrarà en els protagonistes de les diverses instàncies polítiques que hi coexistiren, és a dir, no només els individus o famílies amb més presència al capdavant dels respectius governs municipals, sinó també en relació amb l´administració reial i les pròpies de les dues grans senyories laiques assentades en aquest espai del nord-est català: els comtes d´Empúries i els vescomtes de Rocabertí.
Segons l'autor: "L´àrea del nord-est del bisbat de Girona es presenta com un observatori òptim d´aquests fenòmens tant pels trets de la xarxa urbana que acollia com pel substrat d´historiografia local i, sobretot, la disponibilitat de fons documentals. Gràcies a això, ha de ser possible resseguir l´estructura i el funcionament de les administracions locals i, en especial, la identificació i caracterització dels actors implicats".


El guanyador
Nascut a Santa Pau (1986 ) Albert Reixach és un investigador postdoctoral vinculat a la Universitat de Girona amb una ja llarga experiència en el camp de la investigació. Doctorat en Història, amb menció Internacional i Premi Extraordinari de Doctorat del Programa de Ciències Humanes, de la Cultura i del Patrimoni de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, la seva tesi: Municipi, finances i elits locals en una ciutat catalana baixmedieval: Girona, 1345-1445 , li va valer la Qualificació d' Excel·lent cum laude
Ha obtingut diferents premis i distincions, entre elles i com a més recents, la Beca de recerca Francesc Eiximenis 2017 (Institut Ramon Muntaner– Diputació de Girona) amb: «La vertebració de les comunitats rurals a la vegueria de Girona (c. 1350-c. 1510): l´impacte de les dinàmiques fiscals i financeres»; el Premi Extraordinari de Doctorat del Programa de Ciències Humanes, de la Cultura i del Patrimoni (Universitat de Girona, Facultat de Lletres, 2016) i el Premi Raimon Noguera per a tesis d´Història Medieval (2015).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook