L’Ajuntament de Vilamalla invertirà uns 140.000 euros en un projecte bàsic i executiu de distribució interior de local i arranjament de l’àmbit exterior, a la zona residencial del Pont del Príncep. L’objectiu d’aquest projecte és la reforma de la planta baixa de l’edifici Sant Gil, situat al carrer dels Pirineus, per a la seva distribució interior, ja que es tracta d’un espai totalment buit, diàfan, on únicament hi ha els pilars estructurals, la solera de formigó i els tancaments mitgers amb l’edificació veïna, el pati interior de l’edifici i el tancament amb l’entrada principal al conjunt dels habitatges de l’edifici.

Així, la propietat vol distribuir la planta baixa per tal d’adaptar-la i ubicar-hi un punt d’informació i lectura per una banda, i una sala polivalent per l’altra, inicialment destinada a espai per acollir activitats per a la gent gran del municipi. D’aquesta manera, es dotarà aquest sector de la zona residencial del Pont del Príncep de Vilamalla amb un local per a la gent gran.

Millores als aparcaments

Les obres a la zona exterior d’aquest àmbit, es realitzen per tal de reorganitzar l’aparcament de vehicles, que actualment aparquen a banda i banda del carrer dels Pirineus, fent que les maniobres per entrada i sortida dels garatges particulars dels habitatges siguin dificultoses. D’aquesta manera, reubicant els aparcament de la banda del local objecte d’aquest projecte, s’aconseguirà millorar la circulació i mobilitat en aquest tram de carrer.