La Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza el I Simposi sobre Sòl No Urbanitzable (SSNU), que es durà a terme els dies 7, 14 i 21 d’octubre de 2016, a les ciutats de Figueres, Olot i Girona, respectivament. En l’actualitat, el 94% del territori català està classificat com a sòl no urbanitzable i regulat per una la legislació que no sempre dóna resposta a les noves situacions que demana la societat actual derivades de les transformacions socials, culturals, econòmiques, que estem vivint. Cal tornar a mirar el sòl no urbanitzable, com l’espai heterogeni i complex que és i preguntar-nos com s’ha de transitar per aquest espai.

Davant la impossibilitat d’abordar la multitud d’arestes que ofereixen les diferents mirades sobre el sòl no urbanitzable, el simposi posarà el seu punt d’atenció en dos temes que es repartiran en tres jornades. El primer dia centrarà l’atenció en les activitats humanes i les construccions que es troben en aquesta tipologia de sòl. En l’actualitat, Catalunya té més de 500.000 edificacions identificades en sòl el que ens ha de portar en el context social actual, a una reflexió sobre el futur que obre la societat de les TIC, i si l’àmbit rural pot oferir i permetre noves oportunitats a gent jove o emprenedors que poden donar nova vida als àmbits rurals o a edificacions en desús, la possibilitat d’enquibir activitats artesanals, artístiques, i fins i tot activitats professionals o productives que les noves tecnologies permeten portar a terme lluny de les àrees urbanes.

El planejament actual acota molt les intervencions que s’hi poden dur a terme, i ara és el moment per repensar el perquè, quan i com s’hi ha d’intervenir. La segona jornada està dedicada al paisatge en el sòl no urbanitzable, espais oberts, espais rurals transformats o no per l’activitat humana que es troben en un procés estretament vinculat als canvis que la societat impulsa. Es parlarà de la integració de les noves activitats en el paisatge i el seu entorn, de si és possible determinar o incorporar també la “preservació de les visuals dels paisatges” que més valorem, o la “preservació de les façanes” dels pobles, l’arranjament de les entrades als pobles i ciutats, la integració dins d’un paisatge menys àrid dels nous àmbits comercials o industrials, i de la reordenació del paisatge dels espais periurbans. Es vol reflexionar sobre el valor de la mirada i com aquesta condiciona la percepció cultural d’un paisatge en trànsit, en un moment on les principals activitats que conformaren el paisatge en sòl no urbanitzable han canviat o cessat en bona part del territori deixant part del seu esquelet estructural de gran valor patrimonial.

La tercera jornada combina els dos temes principals i reflexiona sobre les jornades anteriors, tractant d’enquibir aquest debat en el context social actual i el futur, i si l’àmbit rural pot oferir o permetre noves oportunitats que poden donar nova vida a aquests àmbits o a edificacions en desús, i com ens aproximen a la valorització del paisatge. A més, aquesta última jornada té un caire més polític amb la consideració de la nova Llei de Territori, i la participació del director general d’Urbanisme, Agustí Serra, i del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull. Seran tres dies on més de trenta professionals, entre els quals trobem arquitectes, urbanistes, paisatgistes, geògrafs, entre d’altres, posaran sobre la taula l’estat de la qu?estió dels dos grans blocs que tracta el simposi. Un espai que ha de servir per fer preguntes, que seran respostes o no, sobre el futur d’aquesta tipologia de sòl i com ha d’afrontar les transformacions que se li ha d’aplicar amb una nova normativa