La setmana passada es va iniciar el lliurament d'uns petits contenidors per a la recollida selectiva del vidre a diversos establiments (bars, restaurants i hotels) de la zona de Santa Margarida de Roses. Aquests contenidors, de format bujol amb rodes, s´entreguen als establiments que ho han demanat i d'aquesta manera es facilita el reciclatge en locals que generen un gran volum d'envasos de vidre.

Amb aquesta iniciativa, l´àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l´Alt Empordà ha posat en marxa una nova campanya per afavorir i facilitar la recollida selectiva de vidre entre els grans productors que generen un gran volum d´envasos com són bars, restaurants i hotels amb el repartiment d´aquests primers contenidors adaptats per poder ser utilitzats amb el sistema Vacri, als establiments de la urbanització de Santa Margarita de Roses que s´han afegit a la iniciativa.

Vacri és el nom del nou sistema amb que s´han habilitat els contenidors iglús de recollida de vidre, els quals compten amb un elevador hidràulic on es col·loquen el contenidors específics, de format bujol, que són els que s´entreguen als establiments. Aquest nou sistema, gràcies a l´elevador que incorpora, els permet el buidatge d´una forma més àgil, ràpida i senzilla, ja que el poden buidar tot de cop i no s´ha de fer ampolla per ampolla.

El passat mes de març es va realitzar, a tota la zona de Santa Margarida de Roses, la substitució dels antics contenidors per a la recollida de vidre. El mes d´abril, les educadores ambientals del Consell Comarcal van explicar als diferents establiments de la zona la possibilitat d´obtenir gratuïtament el bujol i la setmana passada va començar el seu lliurament. La implementació d´aquest nou sistema de recollida selectiva de vidre s´està fent primer als municipis més grans de la comarca, però amb la intenció d´anar-los canviant de forma gradual a tot l´Alt Empordà.