La comissió de seguiment per a la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), integrada per un representant i un assessor de cada partit i diversos tècnics municipals, s'ha reunit per primer cop aquest divendres al vespre per donar els primers passos de cara al nou planejament. En aquest sentit, s'ha aprovat el programa de participació ciutadana, que s'haurà d'aprovar en el proper ple.

"Tenim la voluntat que aquest sigui un planejament fruit del debat, el consens i la participació de tots", ha remarcat l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, el qual destaca que "aquesta és una norma que es tramita cada 25 o 30 anys i l'objectiu és que es faci de forma molt participativa i en surti un bon document que marqui quin model de poble volem per al present i per al futur, posant l'accent en la vessant social, vinculada a l'habitatge i als equipaments en sentit àmpli, en el desenvolupament econòmic i turístic del municipi i en el medi ambient".

Respecte del programa de participació ciutadana es preveu desenvolupar-la en diferents àmbits, tant a nivell col·lectiu com individual. En aquest sentit, es preveuen tallers de debat ciutadà, una web informativa o la utilització d'eines virtuals per tal de recollir l'opinió de la ciutadania. Així mateix, es preveuen consultes a entitats i als diferents consells municipals (salut, cultura, escolar...), entre altres accions que es poden anar ampliant al llarg de tot el procés de redacció del nou planejament general, que es calcula que pot durar entre tres i quatre anys.