L´Ajuntament de Roses obre la convocatòria de la nova campanya "Roses, posat´ guapa!", amb la qual passa a subvencionar les rehabilitacions i restauracions de façanes i mitgeres vistes realitzades en els immobles del nucli del municipi. Entre els requisits necessaris per rebre aquests ajuts, que poden arribar fins als 3.000 euros per intervenció, es troben que la finca tingui una antiguitat mínima de 10 anys i que l´immoble es trobi dins l´àmbit d´actuació de la campanya (casc antic i eixample de la població).

Amb l´activació d´aquesta campanya, l´Ajuntament vol fer extensible a l´àmbit privat les actuacions de millora urbanística del nucli de la població que està realitzant des del programa del Pla de Barris. Per implicar la ciutadania en aquesta aposta per la qualitat, el consistori ofereix a partir d´ara una sèrie d´ajuts econòmics destinats a subvencionar les obres de rehabilitació de façanes i mitgeres que potenciïn una visió del paisatge urbà harmònica, contínua i coherent.

Els beneficiaris d´aquests ajuts poden ser tant persones físiques com jurídiques, ja siguin propietaris o llogaters, així com comunitats de propietaris.

Una campanya amb triple avantatge

Amb l´impuls d´aquesta campanya, el consistori vol incidir en una triple línia d´actuació: la millora del paisatge urbà del nucli de la vila, tant pel que fa a les seves condicions estètiques com de seguretat; la reactivació del sector de la construcció de la població, gràcies a la contractació de paletes, pintors, etc. que suposarà la realització dels diferents projectes; i, per últim, la regeneració del parc immobiliari de Roses, amb la conseqüent valorització dels immobles que aquesta comporta.Millorant el casc antic i eixample rosincsL´àmbit de la campanya engloba el casc antic i els eixamples de la vila, zones centrals i molt representatives del municipi, comunment integrades per un parc urbà obsolet, i que tenen una gran influència en la percepció del paisatge urbà.Concretament, poden acollir-se a la campanya de subvencions els immobles inclosos dins l´àmbit delimitat entre la ronda Miquel Oliva i Prat, la carretera de les Arenes, la carretera del Mas Oliva, la Gran Via Pau Casals, la Riera de la Quana, el carrer de la Barca i la pujada al Puig Rom.