El projecte anomenat 'Enllaç' consisteix a crear una anella cicloturística entre Catalunya i França que aprofiti les xarxes de vies verdes i de cicloturisme i que uneixi els territoris de parla catalana dels dos costats dels Pirineus. El projecte té com a objectiu crear una xarxa cicloturística de prop de 400 quilòmetres per potenciar un model turístic sostenible i a més, vol reforçar els vincles entre dos territoris separats per una frontera però amb molts punts de coincidència. El Consorci Vies Verdes de Girona, juntament amb dos socis francesos, ha obtingut un ajut de més de un milió d'euros del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA).

Aquesta anella estarà composta per la xarxa de vies verdes existents, que té uns 150 quilòmetres, i el la xarxa de nova creació: 100 quilòmetres de rutes pedalables i vies verdes a França; 35 al Ripollès; 55 a l'Alt Empordà i 30 al Baix Empordà. En zones que no existeixi xarxa de carrils bici, s'adequaran carreteres de baixa intensitat de trànsit, se segregaran trams o es crearan espais de seguretat. A més, tota la xarxa disposarà d'una senyalització específica.

El Consorci Vies Verdes de Girona, juntament amb Pays Pyrénés Méditerranée i el Conseil Général de Pyrénées Orientales ha obtingut un ajut de més de un milió d'euros del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA).

El cost global del projecte és de gairebé 1.650.000 euros i la subvenció europea en finança el 65%, és a dir, uns 1.072.000 euros. La resta l'aporten els tres socis, 332.000 euros el Consorci, amb la col·laboració del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els consells comarcals de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Ripollès; 19.000 euros el Pays Pyrénés Méditerranée, i 226.000 euros el Conseil Général des Pyrénés Orientales.

El president de la Diputació de Girona, Enric Vilert, explica que aquesta anella cicloturística no només és important per la connexió física entre els dos territoris, sinó també per la relació que es pot establir amb la Catalunya Nord.

Xarxes transfrontereres

Les convocatòries europees potencien els projectes transfronterers per crear el que anomenen 'eurodistrictes'. Els projectes que s'inclouen en el programa POCTEFA impliquen el treball conjunt entre diversos socis.

El termini per desenvolupar el projecte és de tres anys. Durant aquest temps, es realitzaran diverses accions com l'estudi de traçats, l'execució de les obres necessàries o el desenvolupament de la senyalització. D'altra banda, també es farà promoció conjunta i accions de difusió, amb una web pròpia i material informatiu específic.