La Creu Roja ha atès 5.378 persones refugiades a Catalunya el 2020, 30.351 arreu de l'Estat. També a Catalunya s'han fet 49.539 intervencions en el marc del programa d'asil. La xifra de persones refugiades ateses a Catalunya ha baixat un 33,8% respecte del 2019, durant el qual l'organització va atendre 8.126 persones. L'entitat ho atribueix a l'impacte de l'emergència sanitària, i recorda que el tancament de fronteres, el confinament decretat a desenes de països, la suspensió de vols i, en general, les mesures restrictives per frenar el coronavirus han tingut un impacte "enorme" en els fluxos migratoris. El 2019 es van tramitar a l'Estat 118.264 sol·licituds de protecció internacional, xifra que va baixar a 88.762 l'any passat.

Durant la pandèmia Creu Roja ha adaptat les intervencions d'atenció psicològica a la modalitat virtual i ha elaborat plans de contingència a tots els recursos residencials que gestiona. També ha promogut cursos de llengua en línia.D'altra banda, durant el 2020, des de l'àmbit d'Ocupació Creu Roja Catalunya ha atès 2.933 persones migrants i refugiades a través d'itineraris d'inserció laboral per a sol·licitants d'asil i de projectes integrals d'inserció. Les dones han representat el 59,6% de les persones participants.