El ministre de Cultura i Esports, José Guirao, va demanar el passat divendres a l'Audiència Nacional, a través de l'Advocacia General de l'Estat, autorització per intervenir l'SGAE durant sis mesos, així com la mesura cautelar de remoció dels òrgans de govern de l'entitat. El Ministeri considera que l'entitat no va donar compliment a l'advertiment que li va fer el 27 de setembre per esmenar o corregir els "incompliments greus detectats" a l'SGAE com presentar al Ministeri de Cultura l'aprovació de modificació dels seus estatuts per la seva adequació al vigent Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Si el jutge ho autoritza, el ministre Guirao nomenarà un gestor interí constituït sota la forma d'una comissió, que assumirà les funciones legals i estatutàries dels òrgans de govern de l'entitat remoguts.