Metges de Catalunya (MC) es va reunir ahir amb representants de les patronals Unió Catalana d'Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) en la primera reunió de mediació fixada pel Departament de Treball, Afers Socials i Família amb motiu de la convocatòria de vaga de facultatius de la sanitat concertada dels dies 18, 19, 20, 21 i 22 de febrer. A instàncies dels mediadors, ambdues parts van acordar fixar els mateixos serveis mínims que en la vaga del novembre passat. Així, les urgències funcionaran al 100% durant els cinc dies de vaga, com també les unitats especials. S'atendrà l'activitat quirúrgica inajornable i els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia urgents.