08 de novembre de 2014
08.11.2014

Debat territorial i reforma constitucional

Les preguntes i l'indispensable consens sobre el futur de la Carta Magna

08.11.2014 | 06:30
Debat territorial i reforma constitucional

El president del Govern, Mariano Rajoy, va aprofitar la clausura del XVII Congrés de l'Institut de l'Empresa Familiar de dimarts passat a Alacant per exposar els seus dubtes sobre la reforma de la Constitució derivada de les tensions territorials, en gran part, de la consulta sobiranista catalana. Aquest article és un extracte de les reflexions del cap de l'Executiu durant el col·loqui.

El debat territorial i la consulta a Catalunya és, probablement, l'assumpte que més importa avui dia al conjunt dels ciutadans a tot Espanya i, per descomptat, al Govern d'Espanya. És un tema d'una enorme importància per totes les raons que no s'escapen a cap de vostès. Respecte a una possible reforma de la Constitució em cenyiré a la Constitució i no entraré en altres consideracions sobre altres temes que s'estan produint al llarg d'aquests últims mesos. L'any 1978, no sense dificultats i després d'un període de pràcticament quaranta anys de règim autoritari, els espanyols d'aleshores -jo vaig votar també, tenia 23 anys- van ser capaços de posar-se d'acord per aprovar una Constitució. Eren persones amb plantejaments polítics, i fins i tot vitals, diferents sobre moltes coses: hi havia gent que havia estat en el règim anterior fins i tot com a ministres; altres feia anys que vivien fora d'Espanya, a l'exili; altres van estar a l'oposició, i la forma de veure les coses era diferent. Però es va fer un gran esforç i es va fer un text constitucional que va fixar les regles de joc. Era un text constitucional que no els agradava massa ni a uns ni a altres, però aquesta era la seva gran virtut: el fet que no agradava massa ni a uns ni a altres. Era el text constitucional que, al final, ens havia de servir a tots de cara al futur.
Què va significar aquesta Constitució per a Espanya? Aquesta Constitució va significar democràcia -avui sembla una cosa normal, però llavors no ho era; per això, democràcia, que no era poc-, la garantia de la nostra llibertat, dels nostres drets fonamentals; es va establir també una forma d'Estat i es va establir, i això és molt important, una organització territorial de l'Estat, un model d'Estat, absolutament diferent del que existia en aquell moment.
En aquell model d'Estat, per aquell temps, tothom va cedir en els seus plantejaments. Hi havia gent que no volia que existís l'Estat autonòmic, que volia un Estat central i res més; i hi havia altres que, probablement, haurien volgut anar més lluny, com era el cas, per exemple, del Partit Nacionalista Basc, que es va abstenir per aquesta raó. Però, al final, es va fer un sistema de descentralització política que puc dir-los a vostès que, llevat del cas de Canadà, i és discutible perquè és discutible, és el més descentralitzat del món.
És a dir, el que tenim a Espanya no existeix en cap lloc del món. El Govern que jo presideixo gasta el 20 per cent de la despesa pública total espanyola. Fa la política econòmica, Exterior, Defensa, Interior, però no en totes les comunitats autònomes, i les grans obres d'infraestructura. Les comunitats autònomes estan entre el 38 i el 39 per cent de la despesa pública total, apropant-se ja al doble del que gasta el Govern d'Espanya, i després hi ha una despesa molt important que és pensions -no ho explico en aquest apartat següent-, i les corporacions locals estan al 13 o 14 per cent.
Per tant, tenim un Estat amb un nivell de descentralització molt més gran que el dels Estats Units, molt més gran que el d'Alemanya i molt més gran que el dels pocs, perquè realment són pocs, estats federals, així anomenats, que hi ha al món.
Es pot modificar aquesta Constitució? Sí, l'hem modificat dues vegades, en dues oportunitats: una d'elles per al vot dels estran?gers, els comunitaris, en les eleccions municipals i l'última vegada fa poc temps, quan vam introduir a la Constitució el Pacte Fiscal de la Unió Europea per controlar el dèficit i el deute públic, i per actuar amb equilibri pressupostari. El meu partit va votar aquestes dues reformes i les va votar, fonamentalment, perquè eren reformes sensates, molt positives, i perquè, si no, no podríem fer el que era necessari per a Espanya.
Em diu vostè ara "hi ha alguns partits que volen que es reformi la Constitució". Això no està malament. Hi ha coses a la vida que és no que s'adaptin i ha passat temps des que es va aprovar la Constitució l'any 1978. Em diu: "Vostè hi està disposat?". Jo sí, jo estic disposat a parlar, però m'agradaria que em digués una cosa; Què és el que es vol reformar? És a dir, si jo sé el que aquests partits polítics volen que es reformi, estic disposat a parlar d'una reforma de la Constitució. A algun d'aquests partits polítics que volen reformar la Constitució jo els he preguntat: què voleu reformar de la Constitució?
I ara faré algunes preguntes. La primera pregunta: això és per a acontentar algú? És per evitar algun problema que s'hagi generat en els últims temps a Espanya? És per això? No ho sé. Serviria aquesta reforma per acontentar a aquest algú o, com pensen alguns, no serviria? I a partir d'aquí, quines són les preguntes que cal fer? Què es vol? Una reforma amb més competències per a les comunitats autònomes o amb menys? Si és amb més, quins? Quines competències ha de cedir l'Estat? Les grans obres d'infraestructura, encara que circulin per cinc comunitats autònomes? La política exterior, la de defensa o la política econòmica? Es volen més competències? Se'n volen menys? Perquè hi ha forces polítiques que demanen que l'Estat recuperi algunes competències, n'hi ha; forces polítiques i estan representades al Congrés dels Diputats.
Què fem amb el model de finançament de les diferents comunitats autònomes espanyoles? Estem tots d'acord en el Conveni i en el Concert? Perquè hi ha algunes forces polítiques al Congrés dels Diputats que volen que se suprimeixin. Estenem el model del Concert i del Conveni a totes les comunitats autònomes o només a algunes? Les competències són iguals per a totes les comunitats autònomes, que se suposa que és el que diu un Estat federal, o, per contra, ens apuntem a això que alguns anomenen federal asimètric, encara que siguin dues paraules contradictòries en si mateixes? Anem, com pretenen alguns, a una igualtat o, com pretenen altres forces polítiques, a una diferència? En quina norma jurídica es plasmen els fets diferencials que hi ha entre les diferents comunitats autònomes? Aquestes són algunes de les preguntes que cal fer.
És possible, creuen vostès, en aquest moment fer una Constitució amb el mateix nivell de consens que la Constitució de 1978? Vostès creuen que és possible? Jo crec que és possible que el Partit Popular i el Partit Socialista es posin d'acord, crec que és possible. Però creuen vostès que és possible que aquells que volen el dret a l'autodeterminació li donin suport? O és que creuen que hem de posar en la nostra Constitució el dret d'autodeterminació, que no existeix en cap Constitució escrita del món? Existia a la iugoslava, a la de la Unió Soviètica i en la d'Etiòpia.
Aquestes són les preguntes que cal fer, que no són preguntes menors. Això és per resoldre els problemes d'algú? Els resoldrem amb una reforma de la Constitució? I quina és aquesta reforma? Liquidem el principi d'igualtat de tots els espanyols o no? Federalisme simètric o asimètric? Més o menys competències per a l'Estat? Aquest és el moment avui? Tindrem a Espanya una Constitució amb més o menys consens que l'anterior? Jo, sincerament, comprenc aquest debat, entenc aquest debat, entenc tot el món. Tothom sap el que cal fer segurament, el que passa és que jo tinc la responsabilitat que té el president del Govern d'un país.
Per tant, estic disposat a escoltar, però encara no he vist en els que plantegen una reforma de la Constitució la concreció d'això que no deixa de ser un discurs, que està bé, en res concret. Hi ha qui diu: "Escolti! Obrim, amb perdó, el meló i ja veurem què és el que passa". Bé, i de què anem a debatre-hi? De la forma d'Estat? Li interessa a Espanya aquest debat ara? Anem a debatre allà de si la sobirania nacional és nacional o es parteix, a diferència del que passa a tot arreu? Anem a debatre allà si seguim en el procés d'integració europea, que crec que volen tots els espanyols, o, per contra, mentre uns estan en processos d'integració i d'unió aquí comencem amb un procés diferent?
Aquestes són les grans preguntes i aquest és un assumpte en el qual crec que no és bo l'eslògan. L'important són els continguts. En general, ho són en qualsevol faceta de la vida, però en un tema d'aquestes característiques com són les regles de joc, que és el que és una Constitució, crec que ho és amb molta més raó.
Estic disposat a escoltar totes les propostes de reforma de la Constitució que es facin, totes, però m'agradaria que es fessin i m'agradaria que tinguessin un mínim de consens, perquè crec que en aquest moment una Constitució per només dos partits no és el millor servei que se li pot fer a Espanya.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema