La participació per al futur de la Devesa

«Fer un Parc per passejar, per passar-hi el dia, per a lleure familiar, il·luminat, segur, net, per córrer... Es va prioritzar la connectivitat amb la ciutat, el manteniment adequat de l'arbrat, els espais de jocs per a nens (...)»

21.06.2016 | 06:30

El mes d'abril de l'any passat, es va cloure el procés participatiu del Pla especial de la Devesa, en el que a través de qüestionaris, de blocs participatius, carpes informatives, exposicions a centres cívics i locals socials, sessions informatives als barris, activitats a les escoles i instituts es va donar la possibilitat als ciutadans de dir-hi la seva. L'Ajuntament va presentar, fa uns dies, el Pla Especial de la Devesa, en un acte que es va desenvolupar al Palau de Fires de Girona. En la seva presentació es va indicar que aquest nou Pla especial de la Devesa és un instrument urbanístic que pretén, mitjançant l'actuació en l'espai físic del parc, comptabilitzar les funcions ecològica, paisatgística, patrimonial, cultural i social de la Devesa. Aquesta actuació és un pas més per tal de continuar avançant cap a l'aprovació, primer provisional i després definitiva, del Pla.

El resum de les aportacions fetes pels ciutadans varen ser per fer un Parc per passejar, per passar-hi el dia, per a lleure familiar, il·luminat, segur, net, per córrer... Es va prioritzar la connectivitat amb la ciutat, el manteniment adequat de l'arbrat, els espais de jocs per a nens i espais de restauració per a adults. Va validar la regeneració del parc, la connexió ciutat-riu, l'enderroc del mur actual i l'exclusió dels cotxes a l'interior del Parc.

Al Pla presentat es poden visualitzar quines de les aportacions fetes l'any passat pel procés participatiu s'han tingut en compte en la seva elaboració; per exemple es pot trobar que:

- A la integració de les Ribes del Ter, pel que fa al bosc de ribera, s'han incorporat aportacions com l'eliminació del vial perimetral, crear un passeig accessible a la cota més alta del parc per tenir una vista panoràmica del riu, accessos puntuals a l'aigua i millora de la biodiversitat del bosc de ribera. A les esplanades de transició es preveuen espais per a l'ús de terrasses, guinguetes, jocs infantils, xarxes de camins per passejar o córrer, creació d'espais de prat amb arbres que permetin que hi hagi llocs a l'ombra però també d'assolellats...

- A la Devesa històrica, pel que fa a l'Estructura arbrada del Parc-Illes, es creen camins enmig de les illes, amb espais d'estada, lectura, jocs... Per als jardinets es proposa la seva rehabilitació i una gestió tècnica de l'arbrat existent. Als passejos arbrats, es mantenen i consoliden els arbres dels passeigs, urbanització amb materials integrats a la naturalesa del parc, millora del sistema de reg i de la il·luminació, tala d'arbres malats i replantació segons criteris tècnics per garantir-ne la viabilitat, millora de la seguretat i vigilància amb una previsió futura del tancament del parc. De l'espai ocupat pels equipaments del Camp de Mart, s'habilita la totalitat de l'espai per a usos esportius, una sala d'activitats que doni servei al barri de la Devesa, es proposa una guingueta o bar a la confluència del passeig del Ter i el passeig de la Sardana...

- A l'espai lliure del Camp de Mart, es proposa pavimentar-lo i donar-li la configuració d'una gran plaça a l'aire lliure amb serveis tècnics soterrats, s'habilita la franja paral·lela a l'Auditori i Fira de Girona,per tal que tot el conjunt sigui apte per fer-hi diferents activitats, com el mercat setmanal, les Fires de Sant Narcís, fires i mercats ocasionals, carpa de circ, concerts...

- A la vialitat perimetral, s'elimina el vial rodat paral·lel al passeig de la Devesa i s'integren els aparcaments adjacents a la urbanització del Parc, es redueix la dimensió de la rotonda del Rellotge per habilitar i millorar l'entrada al Parc donant-li continuïtat des de l'avinguda Ramon Folch, es treuen els cotxes del Parc, exceptuant accés per a serveis, emergències i mobilitat reduïda, previsió d'un accés que facilita la continuïtat al Barri Vell des del pont de Sant Feliu, s'adequa l'aparcament en la confluència del Ter i el Güell, es dóna continuïtat als accessos des de Fontajau a través de la xarxa de camins del Parc; eliminació a la Copa de les grades i part de les motes actuals per apropar el Parc a la ciutat, rehabilitació de l'edifici històric protegit de l'Hotel Inform, urbanització d'un accés de continuïtat al Barri Vell des de La Copa.

El Pla també introdueix alguns elements, aspectes o actuacions en què no és tan clar com es poden compatibilitzar amb la percepció que tenen i que varen dir els ciutadans del que s'entén per passejar, estada, lleure, córrer... que són, per exemple, les bicicletes o els gossos.

Una bicicleta és un vehicle, aquesta és la seva definició, i per més que se la vulgui associar a activitats de vianants, no són vianants. La seva inclusió dintre de les activitats a desenvolupar al Parc ha de portar aparellat a aquest ús una acurada planificació i regulació, de la mateixa manera que es diu que es faran estudis tècnics de la il·luminació, dels arbres, de la rehabilitació dels jardins històrics, etc. A les bicicletes, en el pla presentat, se les emmarca al mateix lloc on els vianants aniran a passejar, a contemplar el riu, els jocs, lleure... No es tracta de prohibir-les, però sí que la seva circulació ha d'estar totalment diferenciada dels espais i camins per als vianants. Les bicicletes d'avui dia tenen moltes prestacions, entre elles la velocitat, un perill per als vianants.

El mateix es pot dir de la creació d'espais per a animals domèstics, gossos o altres; s'ha de fer un estudi acurat de la seva idoneïtat, ubicació allunyats de zones infantils i del seu manteniment.

La realització del Pla portarà que l'espai del Parc sigui més utilitzat per la ciutadania, fet que comportarà un problema d'aparcament. Un punt que, també, es mereix un estudi tècnic, tant des del punt de vista de la mobilitat, en general, del sector com de la generació de zones d'aparcament.

La rehabilitació dels jardins històrics, mereix un altre punt i a part i l'estudi que s'ha de fer ha de contemplar la preservació del disseny actual, la conservació de les espècies que hi ha i, per què no?, poder plantejar la seva ampliació, seguint els mateixos criteris de disseny que l'actual.

El Pla presentat és un projecte de la Girona del futur. Els gironins hem viscut d'esquenes al Parc de la Devesa. Ara toca viure'l de cares.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema