Quan arriben els darrers dies de l’any se solen plantejar propòsits per l’any vinent. Solen ser perdre pes, deixar de fumar, anar al gimnàs, dedicar més estona per estar amb la família o començar nous estudis. Poques persones es plantejaran deixar plasmades les seves voluntats anticipades en un document.

El document de voluntats anticipades (DVA) també se’l coneix com a testament vital i té com a finalitat garantir que es respectarà la voluntat d’un mateix en acostar-se el final de la vida, fins i tot si quan arriba aquesta, no es pot expressar. El document garanteix que es respectarà la voluntat expressada quan es va fer. La persona hi pot fer constar que no s’utilitzin tècniques ni maniobres per prolongar innecessàriament la vida quan el procés sigui irreversible i li provoqui patiments insuportables. També hi pot fer constar altres coses.

El metge responsable de fer l’acompanyament del malalt té en compte aquestes voluntats, sempre que no vagin en contra de la llei o de les bones pràctiques mèdiques. El document també té en compte els drets individuals de consciència del metge que l’assisteix.

Com es fa aquest document? Primer de tot, s’aconsella demanar assessorament, tot seguit s’ha de redactar i després validar. Es fa davant de notari o amb la firma de tres testimonis majors d’edat, sempre que dos d’ells no tinguin ni relació familiar ni patrimonial amb l’interessat. La validació garanteix la identitat, la capacitat i la conformitat del titular. Un cop fet es porta al centre on normalment és atesa la persona interessada, per enregistrar-lo. Es pot redactar tal com un vulgui fer-ho, però també hi ha uns models que es poden utilitzar. A l’adreça www.gencat.net/salut hi ha un model elaborat pel Comitè de Bioètica de Catalunya.

Un cop entregat el DVA al CAP el document quedarà incorporat a la història clínica del pacient, a la vista, però protegit. També pot incorporar-se al registre centralitzat del Departament de Salut, si es demana.

Si arriba el moment de fer-ne la lectura, aquesta es farà d’una forma crítica i prudent. Només cal remarcar una obvietat: a tots els pacients se’ls garanteix el mateix dret a rebre una assistència mèdica adequada, tal com consta en la carta dels drets del pacient.

Si en el darrer moment apareix una situació no prevista en el document de voluntats anticipades, se seguirà la bona pràctica clínica d’acord amb els familiars i si convé amb el comitè d’ètica assistencial. Sempre es tindrà en compte el que hauria estat la voluntat del pacient. Una altra possibilitat és que quan es faci el document, l’interessat nomeni a una persona que el representi en aquest supòsit.

En cas que l’interessat canviï de manera de pensar, el document es pot modificar o anul·lar en qualsevol moment.

El document de voluntats anticipades ens garanteix la tranquil·litat d’haver-nos pogut expressar en vida del que volem i del que no, quan arribi el nostre darrer moment. Aquest és un document no només útil per a un mateix, sinó també generós amb els altres, perquè estalvia a terceres persones que hagin de prendre decisions que, en moments delicats, poden ser de difícil decisió.

El Cap d’Any també pot ajudar-nos a reflexionar sobre la importància de fer el document de voluntats anticipades.