Algú coneix algun parent, amic, conegut o saludat que s’estigui traient el carnet de camió? Sentim i llegim als mitjans que falten 400.000 conductors professionals a tot Europa, dels quals 15.000 serien a Espanya. I qui pensi que el problema és del sector del transport està absolutament equivocat: el dany per la manca de conductors ens afecta a tots, perquè al final resulta que tots volem béns de consum a tocar de casa i, per aquelles coses de la vida, la majoria de les coses no es mouen soles, sinó que s’han de transportar.

Una bona mostra d’aquesta situació en són les imatges del Regne Unit després de sortir de la UE, on l’escassetat de conductors en aquella zona ha redundat en una manca de productes en els supermercats britànics i ha obligat que indústries i comerços alenteixin les seves operacions comercials i produccions davant la manca de matèries primeres.

El cas és que estem assistint a un progressiu envelliment de la població de conductors, amb mitjanes d’edat que superen els cinquanta. I una de les preguntes que sorgeixen al respecte és que havent-hi tant d'atur juvenil, amb dades properes al 30% a molts països, inclòs el nostre, com és que no hi ha conductors joves?

És obvi que hi ha una clara falta d'interès per part dels joves i les dones, ja que es tracta d'una feina dura, física i amb llargues jornades fora de casa. Però és que lamentablement ser xofer, a la pràctica, significa massa vegades haver d’invertir més de 3.000 € en la consecució dels carnets o, cosa que és el mateix, una autèntica barrera d’entrada. A més, en una societat que prioritza com a valors l’oci i la conciliació, és una clara tendència de la gent el fet d’aconseguir feines d’ingressos més modestos però amb un horari fix.

A Espanya, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha exigit al govern que pacti amb el sector mesures com un accés més fàcil als permisos de conduir per a la població més jove i que posi en marxa solucions que facilitin l’arribada al transport de nous conductors. Però un cop més les administracions no estan responent a la velocitat que requereix el tema. Ergo, s’està forjant una tempesta perfecta que tothom veu a venir, però a la qual no es posen mesures. Abans amb un camió coneixies el món, però avui amb 20 € ho fas amb avió. A diferència del que cantava en Loquillo fa unes dècades, ara ja ningú vol un camió per a ser feliç.