El retorn del Via Crucis a Castelló d’Empúries ha donat peu a diverses imatges impactants que vinculen la història religiosa amb el patrimoni local. Aquest és el cas de l’escena de la crucifixió de Jesucrist davant de la portalada de la basílica de Santa Maria, amb els apòstols darrere.