FIGUERES

MARIA ROSA QUEROL QUEROL

Va morir a 83 anys

Vídua de Santiago Martínez Martínez

Cerimònia de comiat, dissabte 18 de juliol, a les 10,00 hores

Àltima Figueres

ROSES

CARLOS GARCIA FERRER

Va morir a 85 anys

Vidu de Rosario González del Barrio

Cerimìonia de comiat, dissabte 18 de juliol, a les 16.30 hores

Parròquia de Santa Maria de Roses