Les set centrals hidroelèctriques que hi ha a les comarques de Girona -amb Susqueda al capdavant- estan més controlades que mai. Davant l'estat d'alarma decretat al país per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, Endesa, a través de la seva divisió d'energies renovables Enel Green Power, ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries amb l'objectiu d'assegurar la correcta producció d'energia i, així, garantir el subministrament elèctric a tota la ciutadania i, especialment, als equipaments crítics, com els sanitaris, mentre duri la pandèmia.

Així, una de les primeres decisions ha estat desdoblar, de manera preventiva, el centre de control i gestió hidràulica que hi ha a la ciutat de Lleida i des del qual es gestionen les 55 centrals hidroelèctriques que Endesa té a Catalunya, 7 d'elles a la demarcació de Girona. El segon centre de control, el denominat d'emergències, està ubicat en un punt indeterminat de la capital del Segrià i pot operar de forma aïllada, independent i autònoma del principal. D'aquesta manera, no només es garanteix que el personal que hi està destinat també pugui desdoblar-se -i, així, reduir el risc de contagi- sinó que permet que en cas de fallida d'un, el de reserva pugui commutar i entrar en funcionament de manera instantània, de manera que es manté la disponibilitat operativa de la instal·lació. Això és, mentre duri la pandèmia, Endesa disposa de dos centres de control de producció hidràulica paral·lels que funcionen de manera independent i amb les mateixes condicions.

A més a més, la Companyia ha reforçat les mesures preventives tant a l'embassament de Susqueda i El Pasteral (a la Selva), com a la resta de centrals hidroelèctriques associades, sumada a la de Sau (Osona) per tal de garantir no només la seguretat de l'equip de persones que operen i mantenen les instal·lacions sinó pel seus subministraments singulars i essencials: recordem que des d'aquest complex hídric es garanteix l'aigua de boca per a diferents poblacions de Girona i de Barcelona, a més dels regs de les comunitats del Baix Ter i, òbviament, el vital cabal ecològic d'aquest riu. Totes les operacions estan coordinades amb l'Agència Catalana de l'Aigua, com a ens gestor de les conques internes de Catalunya. Igualment, cal subratllar la importància que aporten totes set centrals (amb una potència total instal·lada de 102,9 MW) a la redundància de la garantia de subministrament d'energia elèctrica a la demarcació de Girona.

En tant que els centres de control constitueixen un punt essencial dins del sistema elèctric, també disposen d'una sèrie de mesures de protecció orientades a garantir el seu funcionament mitjançant commutació automàtica, amb més d'una font elèctrica per a activar-les en el cas que sigui necessari; Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI), a través de bateries i altres elements emmagatzemadors d'energia, i grups electrògens que entren en funcionament si el tall d'alimentació persisteix.

Aquesta mesura està inclosa al protocol de crisi que Endesa ha desenvolupat per a limitar els riscos de propagació del virus Covid-19 i prevenir i salvaguardar la salut de tothom que treballa a la Companyia. Així, més de la intensificació de la neteja i de la higiene de les àrees comunes, es prenen mesures de segmentació dels equips individuals responsables del funcionament del sistema (treballadors per torns), limitant al màxim les seves interaccions tant entre ells com amb altres diferents departaments, a més de l'accés restringit a aquestes instal·lacions. Aquesta mesura és molt important ja que permet limitar tant el risc de contagi mutu com l'impacte d'una quarantena, la qual cosa permet, si s'elevés el nivell d'alerta, no comprometre la disponibilitat operativa de la instal·lació. Per descomptat, això se suma al subministrament de mascaretes, guants, ulleres, dispensadors de gel desinfectant, etc. a tot el personal.