Només un 7% dels estudiants gironins que s'han graduat en Formació Professional (FP) el 2019 no troba feina. Un percentatge que baixa fins al 5% en el cas d'aquells alumnes que van optar per realitzar uns estudis duals. Així ho demostren les dades d'un estudi elaborat per la Generalitat de Catalunya i les diferents Cambres de Comerç, que per dotzé any consecutiu analitza la situació laboral i formativa de l'alumnat graduat dels diferents Ensenyaments Professionals sis mesos després d'haver acabat els seus estudis. L'estudi també posa de relleu que, entre els graduats que treballen, més de la meitat tenen un sou net d'entre 900 i 1.200 euros.

Es tracta d'un estudi que examina l'estat de la inserció laboral i aporta dades sobre la situació de la contractació a les comarques gironines. A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit el director dels serveis territorials d'Educació de la Generalitat a Girona, Martí Fonalleras, i el president de la Cambra de Comerç a Girona, Jaume Fàbrega.

En relació a la situació laboral i formativa dels graduats en formació professional a les comarques gironines, l'anàlisi constata que només un 7% continuen buscant feina. Segons ha explicat Fàbrega, en el cas de l'FP genèrica "la inserció laboral és d'un 56% sumada a un 18,6% referent a aquells que estudien i treballen". En el moment de fer l'enquesta, tan sols hi havia un 9% de l'alumnat a la recerca de treball.

Els resultats d'inserció laboral milloren en el cas de les FP duals (aquella variant que combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica). Segons l'estudi, la inserció laboral se situa en el 73% amb un 5% d'estudiants que buscaven feina. "Unes dades molt positives" ha destacat Fàbrega que sosté que aquestes xifres recolzen "la idea que la Formació Professional dual és una aposta de futur". Per al president de la Cambra "s'hauria d'accelerar la seva implementació en tots els cicles".

L'estudi també apunta que un 24% dels graduats en grau mitjà han aconseguit contractes indefinits, una xifra que puja al 34% quan es fa referència als graduats en grau superior. "Quanta més formació, més qualitat en l'ocupació" ha subratllat Fàbrega, afegint que els estudiants d'FP no només disposen llos de treball, sinó que també perceben uns sous més elevats. Dels que ja s'han graduat, més de la meitat han reconegut a les enquestes que tenen un sou net, mensual, d'entre 900 i 1.200 euros.

Una quantitat que se situa entre els 1.200 i 1.500 euros per a un 32% dels graduats superior que treballen. De fet, el mateix president de la Cambra de Comerç de Girona ha subratllat que es tracta d'una xifra que està molt per sobre d'algunes de les quantitats que perceben els graduats en estudis universitaris.

Manca de mà d'obra qualificada

Tot i aquests bons resultats, durant la presentació de l'estudi han posat de relleu que les empreses continuen constatant una manca de perfils adequats. "És un repte social" ha recordat Fàbrega, apuntant que cal una feina pedagògica per "fer veure a la gent que l'única manera d'aconseguir una ocupació de qualitat és estudiant". Segons el president de la Cambra de Comerç de Girona, "el sistema educatiu no està produint prou perfils per satisfer la demanda actual" i és que, segons la seva visió, "en aquesta quarta revolució industrial la qüestió més important serà com generar talent i com retenir-lo".

Una opinió compartida pel director territorial d'Educació, Martí Fonalleras, que ha assegurat que "ja es planifiquen els estudis del curs que ve perquè s'ajustin al perfil professional de més demanda". Una tasca que no els resulta gens "senzilla", ja que les necessitats empresarials canvien amb els anys. "Hem de vigilar i fer un pas segur, perquè després podríem generar problemes, fins i tot a nivell educatiu", ha conclòs.