04 de abril de 2017
04.04.2017

Les deu propostes de futur a executar

04.04.2017 | 06:30

Oci nocturn Fer prevaler els dret al descans dels ciutadans, posant especial cura amb la problemàtica dels sorolls i la contaminació acústica, i definir un protocol d´actuació eficaç degudament coordinat.

Ús de la bicicleta Implementar l´ús responsable de la bicicleta, evitant que circulin per les voreres i promovent que estiguin registrades i que tinguin assegurança obligatòria.

Serveis socials Facilitar l´acollida dels sensesostre, destinant espai addicionals a la Sopa, perquè no dormin al ­carrer i tinguin les necessitats vitals, com poder dutxar-se o menjar, cobertes.

Habitatge Ampliar el parc d´habitatge social, amb especial cura a les famílies objecte de desnonaments i amb pocs recursos.

Subsidiarietat Reivindicar a l´Estat i la Generalitat més recursos per atendre les necessitats de la ciutadania.

Respondre al defensor en un termini màxim de trenta dies les seves recomanacions, si nó són d´especial complexitat.

Digitalització Fomentar la comunicació i agilitzar les respostes a la ciutadania pels mitjans electrònics existents (e-mails, whatsapps...)

Difusió Més col·laboració per difondre que a l´Ajuntament hi ha la institució del Defensor de la Ciutadania.

Cohesió als barris Facilitar tota mena d´actes culturals als barris, com a element de promoció i cohesió d´una ciutat plural més enllà del centre o de Temporada Alta.

Grans empreses Redactar protocols amb les companyies que presten serveis bàsics a la societat per facilitar acords i solucions que afecten els ciutadans per donar-se de baixa o per una factura.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook