El Govern ha aprovat un decret llei que habilita el Consell Català de l'Esport (CCE) per atorgar ajuts extraordinaris i d'emergència per valor de 25 milions d'euros per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya, motivada per les mesures restrictives per pandèmia. Aquest decret llei faculta el CCE per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d'aquesta línia d'ajuts i d'emergència amb l'objectiu de garantir-ne la simplificació i celeritat administrativa. Es tracta d'ajuts pensats per pal·liar els efectes de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya, i que preveia, entre d'altres, la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives.

Poden optar a aquests ajuts les persones titulars de la gestió d'instal·lacions esportives a Catalunya, tant entitats esportives -com ara clubs, federacions i consells esportius- com empreses del sector, principalment gimnasos. En queden exclosos ens locals de Catalunya, per als quals aquest decret llei crea un Fons extraordinari addicional 2020, les persones jurídiques participades en més d'un 50% per capital públic i els professionals autònoms, que també disposen d'una partida específica d'ajuts del Govern.

Així el Govern vol pal·liar els efectes econòmics derivats del tancament de les instal·lacions del sector de l'esport i de l'activitat física. La partida de 25 milions vol contribuir a afavorir la sostenibilitat econòmica del sector i contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat.